• Հեռախոս՝
  • (+374 2832) 36 15

Հասցե`
ՀՀ Սյունիքի մարզ, Շաքիի համայնք,
փողոց 22, տուն 22
Հեռախոս`
(+374 2832) 36 15
Բջջային՝
(+374 93) 363
(+374 91) 433 413
Ֆաքս`
(+374 2832) 36 15
Էլ. հասցե`
sisianshik@mail.ru
info@sisianstone.am

Խնդրում ենք մուտքագրեք Ձեր ճիշտ էլ․ հասցեն։

Խնդրում ենք մուտքագրեք լատինատառ կոնտակտային անձի անուն, ազգանունը։

Խնդրում ենք մուտքագրեք հաղորդագրության վերնագիրը։

Խնդրում ենք մուտքագրեք հաղորդագրությունը։

Մեզ վստահում են բազմաթիվ ընկերություններ

Մեր ընկերությունը կազմակերպել է ճկուն գնային համակարգ, յուրաքանչյուր հաճախորդի տրամադրելով իրեն հարմար պայմաններ: Այդ իսկ պատճառով մեր կայքում կազմակերպվել է հետևյալ համակարգը` դուք լրացնում էք բերված ձևը և 2 աշխատանքային օրվա ընթացքում դուք կստանաք մեր գնացուցակը: